Velfortjent frivillighetspris til Odderøyas Venner

Velfortjent frivillighetspris til Odderøyas Venner

Publisert: 12.11.2013 Odderøyas Venner er den desidert største foreningen på Odderøya med sine over 1200 medlemmer, og gjør en stor innsats for at øya skal bevares og legges til rette for at besøkende skal trives her. Vi har lenge ønsket å presentere mer av dugnadsarbeidet som Odderøya Venner står for, og ventet på muligheten for bilde av et stort tre som skulle felles - men nå når foreningen fikk Kristiansand Kommunes Frivillighetspris, benytter vi anledningen. Dette vil også vise hvorfor Odderøyas Venner er en verdig vinner av prisen.

Mest kjent er vel Kafeen på Søndre Batteri, som har åpent alle søn- og helligdager hele året. 5 doble vaffeljern går i ett mellom kl. 11 og 16, og de sliter ut omkring 20 vaffeljern i året! Og det er kafeen i vaktmannsboligen som var starten på det hele i 1995 – like etter at forsvaret hadde gitt fra seg Odderøya til kommunen. Boligen var i en forfallen stand, og restaureringsarbeidet ble anslått til 700.000 kroner. Dette virket i starten uoverkommelig, men ved dugnad fra den nyoppstartede foreningen og hjelp av Håndverkerforeningen klarte de det. Inntektene fra kafeen har gått til stadige forbedringer og nye restaureringsprosjekter.

Krutthuset og kafeen i Vaktmannsboligen på Søndre Batteri

 

Om sommeren arrangerer de friluftskonserter på vollen hvor kanonene fra Napoleonstiden står.

 

I krutthuset like ved har de besørget en utstilling om Odderøya – som faktisk er den eneste samling i byen av både historisk og annen informasjon herfra.

 

Venneforeningen har gitt ut et historisk kart, på både norsk og engelsk, og stiller ofte opp med guidede turer på Odderøya.

 

Dugnadsjengen driver renhold og opprydding i Odderøyas Skjærgårdspark (Søndre del av øya), de maler og setter ut 60 benker, og vedlikeholder de gamle byggene de disponerer.

I samarbeid med Parkvesenet rydder de i skogen på Odderøya – som blir til om lag 10 mål ved hvert år. I fjor ryddet de tett skog på sør-østsiden av øya, for at gamle skyttergraver skulle bli tilgjengelige for publikum, og i år har de bl.a. ryddet et nytt amfi. Dette ligger ned mot vannet – mellom Bendiksbukta og Idrettsplassen – og kan tenkes brukt til konserter, filmvisninger og annet. Veden herfra kløyves nå i høst (øverste bilde), og gis som «honorar» til kafè-vertene.

 

Nytt amfi med mange muligheter

 

Flere av Odderøyas kulturminner er nå bevart ved hjelp av dugnadsinnsatsen fra Odderøyas Venner. Siden 2006 har de brukt nær 3 milloner kroner fra medlemskontigent, leieinntekter og overskudd fra vaffelsalget på slike tiltak. Dette gjelder Karantenemuren, Søndre Batteri, Maskinstasjonen og Krutthuset ved Søndre Batteri. I tillegg kommer vedlikehold av gjerder, trapper, stier mm.

 

Lunsj med dugnadsgjengen. Her sitter gode historier løst, og fremtidige restaureringsplaner diskuteres. Fra venstre: Ole Agnar Rypestøl, Dag Erik Torgunrud, Harald Flå (tidl. Formann), Kåre Steinsland (første formann fra 1995), Carl Bugge, Steinar Ose (formann), Sigmund Vigebo, Jon Artur Johannessen, Kjell Stenbro, Tom Bakken og Thore Alfredsen. Arvid Moen – ikke på bildet.

 

Fremover har de flere planer de ønsker å gjennomføre. Østre Batteri med kanonstandplass og kommandoplass står snart for tur, og videre ønsker de å sette i stand Mellombatteriet med målestasjon. Men den største drømmen er nok likevel at Haubitzgangen og Kommandoplassen ved Utkik (Toppen/Overberget) skal legges til rette for publikum. Men dette er en omfattende jobb, som nok krever samarbeid fra flere hold. (Se sak om kulturhistorisk arbeidsgruppe).

 

Fra utdelingen av frivillighetsprisen. Et samlet styre i Odderøyas Venner "tar bølgen":  Fra venstre: Ole Ragnar Rypestøl, Grethe Mjåland, Carl Bugge, Jon Artur Johannessen, Dag Torgunrud, Anne Grete Drange, Steinar Ose og Jan Fredrik Olsen. - Detter er veldig inspirerende for oss i det videre arbeidet, sier en fornøyd Steinar Ose (formann).