TOUR DES FJORDS 22. OG 23. MAI 2018

TOUR DES FJORDS 22. OG 23. MAI 2018

Publisert: 07.05.2018 Viktig informasjon fra Kristiansand Parkering

 

INFORMASJON FRA KRISTIANSAND PARKERING I FORBINDELSE MED

TOUR DES FJORDS 22. – 23. MAI

Verdens beste syklister kommer til Kristiansand!

Tirsdag 22. mai og onsdag 23. mai kommer sykkelrittet Tour des Fjords, TdF, til Kristiansand. Rytterne kommer kjørende inn i byen via Gimlekollen, deretter skal de kjøre en rundløype som inkluderer både Gimlekollen, Lund, Kvadraturen og Odderøya. Målgang for rittet er i Tresse. Det kommer 18 lag, og 9 av lagene er proffe World Tour lag. Det blir omfattende TV-dekning på TV2, samt dekning i flere internasjonale sportskanaler.

Offentlige trafikkskilt som blir satt opp etter vedtak i forbindelse med TdF, gjelder etter sitt innhold fra det øyeblikk det er satt opp og avdekket. Vær derfor aktsomme i dagene før og etter TdF, i forhold til midlertidig skilting med parkeringsrestriksjoner.

Kristiansand Parkering må håndheve parkeringsbestemmelsene i forbindelse med arrangementet som krever stengte veier, og om nødvendig fjerne kjøretøy fra løypa/traseen dersom parkerte kjøretøy ikke er flyttet. Det blir parkering forbudt en rekke steder.

Gater som stenges i forbindelse med Tour des Fjords

Dronningensgate, Kongensgate og Østre Strand gate med stikkveier. Dette vil berøre bosonebrukere innenfor sone 04.

For beboere med gyldig soneavtale i sone 04:

Alternativ parkering for våre brukere er å benytte seg av allmennparkeringen på gategrunn og tomter som Kristiansand Parkering disponerer (fremgår av informasjonsskiltet på området), samt P-hus Slottet.

De som ønsker å benytte Slottet Parkeringshus som alternativ, må kontakte oss i forkant og får utdelt et parkeringskort.

Leietakere i Kilden eller på Odderøya 23. mai OBS! Det er dessverre ingen mulighet for inn-/utkjøring 23. mai mellom kl. 15.30 – 18.30 for parkering på Kilden parkeringshus og på Odderøya. Leietakere kan benytte seg av samme alternative parkering som nevnt over.

Kontaktperson vedr. leietaker/bosonebruker – Ole Jacob Rynning-Tønnessen 988 49 400

Kontaktperson vedr. parkering generelt – Siren Fjellestad 916 15 397

Harald Grønlund 414 14 059