Tilskudd til kunst og kultur

Tilskudd til kunst og kultur

Publisert: 06.08.2013 Søknadsfristen for tilskudd til kulturproduksjoner, -prosjekter og -arrangementer andre halvår er 15. august. Odderoya.no vil med dette minne aktører på Odderøya om muligheten.

Det er klart for ny søknadsrunde til kommunale kulturkroner. Kulturdirektøren har i overkant av 300 000 kroner igjen på budsjettet til kunst og kulturformål i år.

 Kulturdirektør Stein Tore Sorthe– Selv de relativt begrensede tilskuddsmidlene vi tildeler kan gjøre en betydelig forskjell for de kulturaktørene som når opp i tildelingsrundene. Tilskuddet kan erfaringsmessig være akkurat det som skal til for å realisere spennende prosjekter, sier kulturdirektør Stein Tore Sorthe. 

Det kan søkes om tilskudd til: 
konserter, forestillinger,utstillinger, idrettsstevner, festivaler, kunstneriske produksjoner og prosjekter, kulturverntiltak 

Når det gjelder filmsøknader skal disse i hovedsak rettes til Sørnorsk filmsenter: http://www.sornorskfilm.no/

Kommunens tilskudd til kunst- og kulturformål tildeles to ganger i året. Søknadsfristene er 15. januar og 15. august. 

Elektronisk søknadsskjema og fullstendige retningslinjer for tilskuddsordningen finner du her: søknadsskjema.

Institusjoner og organisasjoner som mottar årlig driftstilskudd fra egen post på kulturbudsjettet, kan ordinært ikke søke om ekstratilskudd fra denne ordningen. 

Spørsmål kan rettes til post.kultur@kristiansand.kommune.no