Parkvesenet forskjønner Odderøya

Parkvesenet forskjønner Odderøya

Publisert: 18.06.2013 Hele våren har parkvesenet holdt på med ulike arbeider på Odderøya, for at den skal fremstå finest mulig til sommeren, og være funksjonell for flest mulig brukere.

Odderoya.no tok en prat med driftssjef i Kristiansand Parkvesen Kurt Tange Jensen, for å høre litt om deres arbeid på Odderøya - og det er ikke lite de har å stelle med.

Rydding av skog

Odderøyas Venner og Parkvesenet deler på tre-ryddingen, på anvisning fra Parkvesenet. Det er hugget en mengde trær rundt om kring på hele Odderøya. Dette arbeidet pågår kontinuerlig, men tre prosjekter kan her nevnes spesielt:

Fjellet rundt Kommandørboligen har nå fått tilbake sin opprinnelige form, nesten uten trær. Her planlegges det også en ny gangsti ned mot Nodeviga - ferdigstilles før fellesferien.

Under Underberget - eller området rundt Kommandørboligen ser nå ut som før i tida.

Det ryddes et amfi ned mot vannet ved stien mellom Bendiksbukta og Idrettsplassen. Dette er tenkt for noe mindre konserter eller filmvisninger.

Det er ryddet i skogen rundt de militære løpegangene på syd-enden av øya, slik at de igjen er fremkommelige for turgåere.

 

Nye anlegg

Nodeviga rustes opp for museumshavn, og i den forbindelse er det anlagt ny steinbrygge ved Kajak-klubben (se øverste bilde), og ryddet et nytt gruslagt område i nærheten, slik at gangveien mot Karaktenemuren/Bendiksbukta ledes utenom museets aktiviteter. Her er det også plassert ei stor sandkasse med mast til å klatre i.

Nå er også gangveien mellom Kilden og Gravane nærmest ferdig, med brostein, ny plen og beplantning ved veien opp mot Vaktbua.

 

Blomster

Kristiansand er kjent for sin blomsterprakt hver sommer, og dette merkes også på Odderøya. Det henger tett i tett med blomsterkasser på broa over Gravane-kanalen, og det er satt ut store blomster-«tobber» (urner) på begge sider av broa. Det vil etter hvert komme flere av disse i Nodeviga.

Blomster-tobbene på begge sider av broa, gjør inngangen til Oddeerøya ekstra fin, og roer ned biltrafikken. Begge deler til glede for myke trafikanter.

Til slutt spør vi driftssjef Tange Jensen om han har noen oppfordring til publikum, og det har han: Han ønsker at flest mulig skal bruka Odderøya, som er et fantastisk turområde!