Odderøyas historie

Odderøyas historie

Publisert: 26.05.2013 Odderøyas Venner inviterer til åpning av ny historisk utstilling i Krutthuset på Søndre Batteri Søndag 2. juni kl. 12:00

Odderøyas Venner feirer Odderøyadagen med åpning av ny utstilling vi tror mange vil ha glede av.

Kristiansand har gjennom årene fra byen ble grunnlagt og frem til Odderøya fort ble nedlagt i 1995 vært en betydelig garnisonsby i Norge.

Venneforeningen ønsker med dette å vise hvilken betydning forsvaret har hatt for byens utvikling. Krutthuset ved Søndre batteri er nå ferdig restaurert, og her vil det nå vises en ny utstilling.

Den består av plansjer som viser kystartilleriets oppbygging, flora, fauna og geologi på Odderøya. Videre blir det presentasjon av angrepet på Kristiansand 9. april 1940 og hva som har vært av forsvarsanlegg rundt Kristiansandsfjorden fra 1650 til 1945.

Under Odderøya Open vil det i tillegg tilbys guidet tur på Odderøya kl. 1030, med oppmøte ved Vest-Agder museum bygg 17.

Natursti for barn med premier til alle. Gratis pølser mm til barn.

Jans kvintett spiller fra kl 1200.

Odderøyas Venner ønsker velkommen til kaffe og vafler, hver søndag året rundt.