Nytt Grønt senter på Odderøya

Nytt Grønt senter på Odderøya

Publisert: 22.08.2013 - Det er flott å endelig få samlet mye grønn kompetanse under ett tak. De nye lokalene gir oss også mulighet til å bli mer synlige overfor byens befolkning, sier Morten Leuch Elieson, daglig leder av stiftelsen Miljøfyrtårn. Sammen med et drøyt dusin miljørådgivere har han i løpet av sommeren flyttet inn i Grønt senter.

Miljøfyrtårn er landets mest brukte miljøsertifiseringsordning og det nasjonale hovedkontoret ligger i Kristiansand. For ett år siden startet arbeidet med å skape et grønt kompetansesenter. Kristiansand Næringsselskap har renovert den gamle Kommandantboligen på Odderøya og i løpet av sensommeren vil senteret komme i gang med ulike åpne arrangement for publikum. Allerede lørdag 24. august inviterer senteret til klimafestival med et variert program (se kalender).

Grønt senter har etablert egen økologisk hage

 

I tillegg til stiftelsen Miljøfyrtårn er Grønn Hverdag og Kristiansand kommune partnere i prosjektet. Store deler av første etasje er avsatt til kurs og konferanselokaler. Deler av utearealet vil bli brukt til miljøutstilling og på husets sørside er det montert to store solfangere som omdanner sollys til varmt vann.

Solfangere på sørveggen


Grønt senter skal være et regionalt ressurssenter og inspirasjonssted for klima- og miljøspørsmål. Målgruppene er både innbyggere, næringsliv og ulike organisasjoner som arbeider med praktiske miljøtiltak. Grønt senter vil også bli et levende samlingspunkt der en kan møtes til idéutveksling om framtidsrettede løsninger. I slutten av august innvier prosjekt Framtidens byer huset med nasjonal konferanse om bærekraftig byutvikling. Flere andre arrangementer er under planlegging og aktivitetsplan blir presentert på nettstedet www.grontsenter.no fortløpende.