Museet til Odderøya

Museet til Odderøya

Publisert: 05.11.2013 Vest-Agder-museet gav tidligere i år ut et festskrift for å hedre tidligere museumsdirektør Jan Henrik Munksgaard for hans omfattende og solide museale virke, i anledning hans 70-årsdag.

Boka har tittelen Museet til Odderøya og inneholder flere artikler med relevans for kultur- , militær- og naturhistorie på Odderøya og i Kristiansand by. Boka kan kjøpes på museet eller i bokhandelen, samtidig som de enkelte artiklene kan også lastes ned gratis fra Vest-Agder-museets nettsider:

http://www.vestagdermuseet.no/museet-til-odderoya/#more-3147

 

Fra artikkelen "En rusletur på Odderøya" av Inger Johanne og Knut Mæsel.

Hovedkommandoplassen på toppen av Odderøya ble bygd av entreprenørfirmaet Høyer-Ellefsen A/S i 1913-14 og kostet 8 600 kroner. Området kalles i dag oftest bare Toppen, men tidligere ble den kalt «Utkik» eller Overberget. Fotograf ukjent. Eier: Bjørn Furuborg.

 

Boka har flere interessante artikler fra Odderøya og Kristiansand. Her et bilde fra Per Arvid Åsens kapittel om ballastplanter på Odderøya. Det finnes en mengde slike planter, bildeeksempelet viser "Såpeurt" (Saponaria officinalis). Foto: Per Arvid Åsen.

Linker

http://www.vestagdermuseet.no/museet-til-odderoya/#more-3147

http://www.vestagdermuseet.no/

 

Hovedbilde: Tatt fra Odderøya og innover mot byen. Midt i bildet ser vi bygningene på Lasaretthøyden, og under høyden ligger karanteneinspektøren hus med stort uthus. Nede til høyre ligger Karantenebukten (Odderøyahullet) som vi i dag kaller Bendiksbukta etter den siste karanteneinspektøren, Gustav Adolph Benneche. Fotograf ukjent. Eier: Kristiansand museum.