KUNSTSILO

KUNSTSILO

Publisert: 15.12.2016 INVITASJON TIL OFFENTLIGGJØRING AV VINNER ARKITEKTKONKURRANSEN FOR KUNSTSILO!

Program:
• Tale ved juryleder og ordfører Harald Furre
• Juryens begrunnelse for vinner, ved jurymedlem Gro Bonesmo, professor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
• Vinner offentliggjøres og er tilstede
• Billedkunster og jurymedlem Leonard Rickhard om viktigheten av gode utstillingsarenaer
• Representant for NAL nasjonalt om gjennomføring av arkitektkonkurransen

• Kunstnerisk innslag...
• Enkel bevertning

VELKOMMEN!