Kunstnerportrett - Ingunn Fjelde Sandvikmoen

Kunstnerportrett - Ingunn Fjelde Sandvikmoen

Publisert: 22.04.2014 Ingunn har nettopp flyttet ut på Odderøya og driver her Tidistudio - et inkluderende designforetak der alle kan komme for å være med å skape og oppleve.

Ingunn Fjelde Sandvikmoen er kunsthåndverker og produktdesigner. Hun har en mastergrad i produktdesign fra Manchester. Hun er en kunstner som er opptatt å skape kunst av høy kvalitet, helsebringende produkter som ikke er miljøbelastende og som er helt uten kjemikalier. Motivasjonen er å utvikle produkter som alle kan få til.

Det første som møtte meg da jeg kom inn i hennes studio på Odderøya, var en indre ro og fred. Det er ikke bare kunstneren selv, men også hennes kunst som får en til å føle det slik. Det er noe ærlig og nakent som uttrykker seg i hennes kunst, noe som gir inspirasjon til å være med å skape.

Det er nok slik deltakerne har det når de kommer hit for å være med å lage sin egen kopp eller vase. Det er dette Tidistudio handler om. Her kan foreninger, lag og bedrifter komme å lære og være med å skape noe eget. Her står mestringsfølelse, skaperglede og oppdagelse i fokus.

Når var første gang du visste at det var kunstner du ville bli ?

Jeg visste det allerede da jeg var lita jente. Jeg ble tidlig opptatt av å blande materialer sammen, skape nye ting og utvikle det videre. Jeg kjedet meg aldri, for jeg hadde alltid så mye å lage.

Hvor henter du din inspirasjon og dine ideer fra ?

Jeg henter inspirasjon fra naturen, elementene og spesielt rullesteiner. Når jeg begynner på et produkt er det en ide som utvikler seg over tid og jeg blir inspirert til å videreutvikle produktet.

Hvilke materialer bruker du ?

Jeg bruker porselen og steingods, grafisk trykk og farger.

Kan du fortelle litt om hvordan en kopp blir til ?

Jeg starter med en rå og plastisk porselensplate og som bøyes til en gitt tredimensjonal form. For å skape streker, farge og mønster brukes et grafisk trykk i råleire som overføres til en flat plate i porselen. Vi bruker en teknikk som kalles "bøyd og føyd teknikken".
 

Sandvikmoen er en allsidig kunstner, noe som bildene viser. Hun er opptatt av lys og skygge, form og flyt.
 

Hvilke andre prosjekter holder du på med for tiden ?

Jeg har designet en strandstol som er ment å gi en opplevelse av å ligge på "grønne enger". Denne var med på Odderøya Open 26 - 27 april. 


Hvor ofte holder du utstillinger?

Jeg hadde en utstilling i fjor som jeg kalte "den stille lyden". Her brukte jeg foto, monotypi og tegning i min kunst. Målet var å gi fornemmelser av ulike faser og utfordringer i livet. Det å bygge luftslott sammen. For meg representerer denne stille lyden en slags tilstand. Den kan oppleves som fastlåst, men også positiv. Dette er en del av livet.

Når jeg skal ha neste utstilling er ikke bestemt, men jeg deltar på mange forskjellige utstillinger med andre.
 

Livet føles av og til som man balanserer på en line.
 

Hva er planene dine framover ?

Jeg kommer til å fortsette å ha produksjonsbesøk i studio, samt utvikle nye produkter. Jeg underviser i kunst og design, noe som jeg syntes er givende.

Undertegnede takker for den gode samtale og ønsker Ingunn Fjelde Sandvikmoen all lykke og suksess videre i livet.


Tekst og foto ved Inger Johanne Eide