Kulturhistorisk arbeidsgruppe etablert

Kulturhistorisk arbeidsgruppe etablert

Publisert: 06.10.2013 I flotte omgivelser ved Kafèen og Krutthuset på Søndre Batteri ble det 24. september satt første møte i en ny arbeidsgruppe som skal ta for seg Odderøyas historie.

Hovedfokus blir den maritime og militære historien, men gruppa skal også være bevisst de elementene som er knyttet til øyas «sivile» liv. Stikkordet vil være bevaring gjennom formidling.

Det virket som det var enighet om at et langsiktig mål kan være å få åpnet Haubitzgangen for publikum, og eventuelt også kommandoplassen. Dette åpner store muligheter for formidling av den militære historien. Kortsiktig ønskes det bedre formidling i terrenget som er tilgjengelig for publikum til alle døgnets tider. Gruppen vil utarbeide en liste over ønskede tiltak.

Med i gruppen er Odderøyas venner, Vest-Agder museet, HKH Kronprindsregent Frederiks Laug af 1788, Orlogsforeningen, Kristiansand Kommune; gjennom Prosjekt Odderøya utvikling og nettsida Odderoya.no. Det vil bli vurdert om flere skal inviteres med, permanent eller for ulike delprosjekter.

Første møte i den nye Kulturhistoriske arbeidsgruppen. Krutthuset ved Søndre Batteri i bakgrunnen. Den rommer en egen utstilling om odderøya.  (Se tidligere sak: http://odderoya.no/er/editors/item/?ItemId=225)

Det er mange historiske godbiter synlig på Odderøya i dag, og det vil etter hvert bli bedre skilting av disse.

Karantenemuren og Lasaretthøyden - tidligere fort sammen med Festninga og Lagmansholmen, og karantenestasjon for mye av Nord-Europa. Også sesjons-oppmøteplass i etterkrigsårene.

Plansje med oversikt over Haubitzgangen, som ligger under kanonstillingene på Toppen. Mange ønsker disse restaurert og tilgjengelig for publikum. Plansjen over denne, sammen med mye mer historisk og annet materiale er utstilt i Krutthuset ved Søndre Batteri.

Inne i Haubitzgangene. Stedet vil kreve en god del arbeid før det eventuelt kan åpnes for guidede omvisninger.

Kommandoplassen som ligger delvis inne i fjellet - og i nær tilkbnytning til Haubitzgangene.

Fra Kommandosentralens tavle med oversikt over området.

Toppen med den militære utkiksposten.