Høy aktivitet i Studio 102

Høy aktivitet i Studio 102

Publisert: 01.12.2017 Høyt spenningsnivå for 13 bachelorstudenter i kunst- og håndverksfag

Det er innspurt for de 13 bachelorstudentene i kunst- og håndverksfag som det siste semesteret har hatt tilholdssted på Odderøya, nærmere bestemt ved siden av verkstedet til lærer Lene Dalgård i Studio 102.  I helgen er det mulig å se verkene og møte noen av studentene i atelieret kl.14-16 eller oppleve verk ute i naturen, før de neste uke blir vurdert av sensor. 

Lene Dalgård forteller om entusiastiske studenter som har hatt en bratt læringskurve i faget stedsrelatert kunst, en samlebetegnelse for den opprinnelige stedsspesifikke kunsten som startet som Land art på 50-60 tallet. Kunsten utvikles på bakgrunn av et bestemt sted og kan ta form som installasjoner eller ulike events som blir til gjennom performative og relasjonelle prosesser.  Å jobbe relasjonelt vil si å jobbe sammen med andre mennesker der meningen ligger i det man gjør sammen og det å være sammen på ulike måter.

Mye av teorien knyttet til emnet stedsrelaterte uttrykk består i å kunne forstå betydningen av stedet som kontekst i forhold til det som lages og at stedet slik blir meningsbærende for kunsten. Studentene er blitt «kastet ut» fra det trygge miljøet på UIA og skal nå selv ta ansvar og drive frem sine egne prosjekter i tillegg til å forholde seg til relevant teori.  Altså, stå på egne ben!

Dalgård fremhever det gode samarbeidet med Odderøyas Venner og sier at flere av studentene har blitt så inspirert av historier fra øya, fortalt av Jon Arthur Johannessen, at det ble avgjørende for deres eksamensarbeid.

En av disse er Linn Camilla Tofteland som har laget videoverket «Uten tittel», inspirert av historien om hvordan begravelsene på Kolerakirkegården gikk for seg. Dette verket er skapt gjennom en performativ tilnærming til stedet og inneholder bestanddeler som et ekte grisehjerte og krukker med lesket kalk.

.

Oda Emilie Huth har laget verket «Essensen av Odderøya» som er en oppfordring til alle å bruke øya som den perlen den er og kritikk til utbyggerne for å ødelegge øya.  Essensene kommer i form av eikesnaps, likør på einer, furunål & nyperose likør og likør fra Silokaia.  Likøren fra silokaia er likegodt laget på asfalt og betong, men ifølge Oda kan den drikkes, dog i små doser!  

 

 

Ute i terrenget kan besøkende glede seg over en lydbasert installasjon i det gamle peisestueområdet, et stort, kronglete gullforgylt tre gjemt i skogen ovenfor, spådomstråder i Salamanderdammen, et vakkert og underlig skilt i lekeparken over veien for barnehagen, 3 selvlysende rådyr i bakken opp mot toppen av Odderøya og et vardelignende fuglerede på toppen ved Vestre Batteri.