HKH Kronprindsregent Frederiks Laug af 1788

HKH Kronprindsregent Frederiks Laug af 1788

Et av Laugets viktigste formål er å bevare og rehabilitere de gamle kulturminnene på Odderøya, med vektlegging på den eldste maritime og militære historie, spesielt på Lasaretthøyden. Odder-Øe Fæstning (1667 – 1797) står sentralt, og den enestående Karantenestasjonen (1804 – 1914) er det selvsagt meget viktig å ivareta. Festningsverkene og bygningene på Lasaretthøyden er tatt inn i Riksantikvarens landsverneplan som et meget bevaringsverdig bygningsmiljø med stor historisk dybde. Lauget skaffer midler gjennom offentlige og private sponsorer, samt ved utleie av et par særpregede selskapslokaler.

I samarbeid med andre forsvarsrelaterte foreninger på Lasaretthøyden sørger Lauget for å heise flagget på alle offentlige flaggdager. Det er Christianssand Artillerie Compagnie som avfyrer de offisielle saluttene fra Lasaretthøyden.

HKH Kronprindsregent Frederiks Laug af 1788

Laugets kontor har tlf. nr. 94 45 14 05 og 38 03 66 31 kl. 11 – 14 alle virkedager unntatt i juli.

Mailadresser: laugkont@laug1788.no eller laugsecr@laug1788.no


Nettside

Odderøyveien 25, 4610 Kristiansand