Hjertefred i Kristiansand

Hjertefred i Kristiansand

Publisert: 15.10.2013 3. november kl. 18 arrangeres «Hjertefred» i Kristiansand for første gang, og stedet er fiskebrygga. I samarbeid med Odderøya Open vil det i forkant bli fakkeltog fra Odderøya 100. Møt opp før 17:30.

Hjertefred er en årlig minnemarkering som startet i Sandvika utenfor Oslo av Kunstneren Bjørg Thorhallsdottir. Hun ble enke da hun var 30 år, og ønsket at hennes to år gamle sønn, Tolli, skulle få være med og minnes sin pappa i glede på Allehelgensdagen. På det meste har omkring 5000 deltatt på minnemarkeringen i Sandvika, og i år arrangeres tilsvarende markeringer hele 20 ulike steder i Norge. Og nå blir det for første gang også Hjertefred i Kristiansand.

Hjertefred arrangeres helst i vannkanten, og det gir en spesiell stemning på Allehelgensaften med lyssetting og vakre innslag. Sentralt i programmet er en markering med felles slipp av ballonger – en for hver person som minnes.

 

Bjørg Thorhallsdottirs bilde til Hjertefred

 

Programmet på Fiskebrygga består ellers av musikk, dans, dikt og appell. Det blir sang av Fjellfolk, Tine Skolmen, Even & Vegard Lohne og Kristiansands Haandverker Sangforening, danseoppvisning og danse-tablåer ved Sharrons Dansestudio, diktlesning ved Anne Cathrine Albert, og appell ved Tove Hertzberg, leder for Hjertefred Kristiansand. Ved starten av fakkeltoget på Odderøya, vil det også bli en liten danseoppvisning ved Odderøya 100 (Naturexpo).

Hensikten med arrangementet er å gjøre det lettere å snakke om døden og det vonde, hylle de gode minnene etter dem vi har mistet, bearbeide sorgen, samt feire kjærligheten og livsgleden, og ta bedre vare på oss selv og hverandre. Hjertefred er en non-profitt organisasjon som baserer seg på frivillighet, samt velvillige samarbeidspartnere og sponsorer. Arrangementene er livssynsnøytrale og gratis for deltagerne.

 

Leder av Hjertefred Kristiansand Tove Hertzberg og Hjertefreds grunnlegger Bjørg Thorhallsdottir.