Aktivitetsbygg i Nodeviga museumshavn

Aktivitetsbygg i Nodeviga museumshavn

Publisert: 19.11.2013 I disse dager behandles en sak om etablering av nytt aktivitetsbygg i Nodeviga. Museumshavna her er en viktig del av Nasjonal museumshavn, og blir havn for mindre båter. Aktivitetsbygget gjør at museumshavna tar steget fra sommerlige aktiviteter i Lille Nodeviga til å bli et helårlig attraksjonstilbud med aktivitet og formidling.

Dette er en direkte oppfølging av bystyrets vedtak fra juni 2011: Utviklingen av museumsområdet på Odderøya skal skje i fire faser, hvorav den første er etablering av museumshavn i Nodeviga. Samtidig står planene for Nodeviga på egne bein. Planene kan gjennomføres uavhengig av museumsplanene for øvrig, og aktivitetsbygget må ikke forveksles med planene for nytt formidlingsbygg, som kommer senere.

 

Oversiktskart over Nodeviga Museumshavn, som viser hvor aktivitetsbygget er tenkt plassert. Dette gir også en åpen plass mellom bygget og vannet.

 

Nodeviga skal være et viktig brohode og informasjonssenter for aktivitetene i hele Kristiansandsfjorden, herunder Bredalsholmen, Bragdøya, Møvik fort med Kanonmuseum, Romsviga og fyrene.

 

Nodeviga sett fra byen. Aktivitetssenteret vil komme bak sjøfartsmonumentet.

 

Aktivitetsbygget har en funksjon som er direkte knyttet til museumshavna. Her skal det bla foregå båtbygging (tradisjonelt og i plast), barking av tauverk, røyking av fisk osv., samt at lokalene skal være en aktivitetsarena for båtentusiaster, utstillinger og undervisning. I tillegg vil det være en mindre kiosk/kafé i første etasje, der besøkende kan søke informasjon og tilbys enkel bevertning.

 

Området sett fra Lasaretthøyden.

 

Undervisning og formidling vil stå sentralt og foregå i aktivitetslokalene eller i planlagt møtelokale i andre etasje, som også kan være lokale for frivillige. Behov for ordnede sanitæranlegg er stort, og nytt aktivitetsbygg vil avhjelpe denne situasjonen.

 

Tegning med det planlagte aktivitetsbygget (Bygg nr. 2 fra venstre - etter Kajakklubben)

 

I tillegg til museumsaktiviteter vil huset kunne romme lokaler for Orlogsforeningen og kontor for Skoleskipet Sørlandet. Orlogsforeningen står i dag uten tilholdssted etter at deres hus brant ned, og forsikringspengene fra dette vil nå kunne bli en del av finansieringen – som for øvrig er planlagt som et spleiselag mellom Kommunen og Fylkeskommunen.

Prosjekt Odderøya utvikling har sammen med Vest-Agder-museet (VAM) utarbeidet planene, og bygger på VAM sin behovsutrening og reguleringsplanen fra 2008. Saken ble behandlet i Byutviklingsstyret 14.november, og går videre til Kulturstyret 20.november og endelig behandling i Bystyret 27.november. Om planene vedtas kan bygget stå ferdig til sommeren 2015, når Kristiansand igjen skal være vertsby for Tall Ships’ Races.