Odderøya fyr

Odderøya fyr

Publisert: 17.09.2013 Et flott turmål på Odderøya er fyret. Odderøya fyr ble opprettet i 1832, og er et havnefyr for innseilingen til Kristiansand. Fyret ble bygget samtidig med Oksøy og Grønningen fyr, som viser innseilingen til Kristiansand.

Du kan følge grusveien ned til fyret fra Mannskapsmessa, og så gå sti og trapper helt syd på øya til vaffelbua ved Søndre Batteri. I fjellveggene du da passerer har Christiansand Klatreklubb tilrettelagt for mange klatreruter - både naturlige og boltede (se www.ckk.no). Helt nede ved fyret er det også noen store steiner som brukes til buldring.

Svabergene nedenfor fyret er også populære til bading og fisking (NB: forsiktig når det kommer store båter som lager bølger!)

Fyret er også svært fotogrent, og et bilde av Odderøya fyr i vinterdrakt henger i første etasje på parkeringshuset bak Kilden. Dette bildet er også en del av utstillingen «Med kajakk til fyrene» som jeg hadde på Lindesnes fyrmuseum 2010/2011.

 

I 1984 ble den moderne fyrlykten foran fyret reist, og dermed var det slutt. Odderøya fyr ble automatisert og avfolket. I dag er det Vest-Agder Fylkeskommune som eier fyret. Fyret er vernet etter lov om kulturminner.

 

Lars klatrer i fjellet bak Odderøya fyr.

 

Mer informasjon:

Wikipedia:

http://no.wikipedia.org/wiki/Odder%C3%B8ya_fyr

Riksantikvaren:

http://www.kulturminnesok.no/Lokaliteter/Vest-Agder/Kristiansand/ODDEROEYA-FYRSTASJON

Norsk fyrhistorisk forening:

http://fyr.no/fyrene/fyrene-sor/vest-agder/516-odderoya-fyrstasjon

Flere bilder av fyret gjennom årstidene og forskjellige tider av døgnet finner du hos Lars Verket:

http://www.flickr.com/search/?w=33930235@N07&q=odder%C3%B8ya%20fyr

Flere av bildene til Lars Verket - bl.a. fra plastbåtregattaen finner du her:

http://www.flickr.com/photos/larsverket/sets/72157635223857373/