Odderøyveien 80

Flere rom ledig. 56-Atelier-og-studio-vid

5 ledige rom.
Rommene varierer i størrelse fra ca. 20 til ca. 50 m²
Det er ledige rom både i 1. og 2. etasje.

Rommene kan leies enkeltvis eller flere samlet.

Leieantydning fra ca. kr. 9.000,- pr. år.
Driftskostnader akonto fra ca. kr. 7.500,- pr år.

Leietakerfellesskap med andre kunstnere.
Nye leietakere må passe inn i eksisterende leiefellesskap.

Vurdering og tildeling blir foretatt av driftsutvalget på Odderøya.
Send søknad med beskrivelse av virksomheten.

Spørsmål om leieforholdet rettes Erik Søderlind, 908 66 848,
eller epost: eiendom-servicesenter@kristiansand.kommune.no

Informasjon

Areal:Ledige atelier, størrelse vareierer fra ca 20 m²
Antall rom:

Kontakt for leie

Mail
erik.soderlind@kristiansand.kommune.no 

Telefon 
908 66 848


Odderøyveien 80