Odderøyveien 32

19-Atelier-og-verksted-vid

Atelier 1:
Areal: ca 29 m² BTA, inkl. andel fellesareal (5 m²)
Beliggenhet i 2. etasje

Leieantydning ca. kr. 920,- pr. måned
Driftskostnader akonto ca. kr. 500,- pr måned (inkl. strøm)

 

Leietakerfellesskap med andre kunstnere.
Ny leietaker må passe inn i eksisterende leiefellesskap.

Vurdering og tildeling blir foretatt av driftsutvalget på Odderøya.
Send søknad med beskrivelse av virksomheten.

Spørsmål om leieforholdet rettes Erik Søderlind, 908 66 848,
eller epost: eiendom-servicesenter@kristiansand.kommune.no

Informasjon

Areal:1 ledig atelier på 24 m²
Antall rom:

Kontakt for leie

Mail
erik.soderlind@kristiansand.kommune.no 

Telefon 
908 66 848


Odderøyveien 32